Gäss / Geese

Håll muspekaren över bilden för artnamn / Hold the mouse over the picture for species name
Klicka för större bild / Klick for a larger image
Bläsgås

Bläsgås

Greater White-fronted Goose

Fjällgås

Fjällgås

Lesser White-fronted Goose

Fjällgås

Fjällgås

Lesser White-fronted Goose

Sädgås

Sädgås

Bean Goose

Sädgås

Sädgås

Bean Goose

Grågås

Grågås

Greylag Goose

Grågås

Grågås

Greylag Goose

Kanadagås

Kanadagås

Canada Goose

Kanadagås

Kanadagås

Canada Goose

Vitkindad gås

Vitkindad gås

Barnacle Goose

Vitkindad gås

Vitkindad gås

Barnacle Goose

Prutgås

Prutgås

Brent Goose

Prutgås

Prutgås

Brent Goose

Sporrgås

Sporrgås

Spur-winged Goose