Rovfåglar / Raptors

gamar, vultures
fiskgjuse, osprey
Beaudouins ormörn-2.jpg
örnar, eagles
glador, kites
kärrhökar, harriers
vråkar, buzzards
hökar, hawks
falkar, falcons