Övriga vadare / Other Waders

Håll muspekaren över bilden för artnamn / Hold the mouse over the picture for species name
Klicka för större bild / Klick for a larger image
Strandskata

Strandskata

Eurasian Oystercatcher

Amerikansk strandskata

Amerikansk strandskata

Anerican Oystercatcher

Skärfläcka

Skärfläcka

Pied Avocet

Styltlöpare

Styltlöpare

Black-winged Stilt

Styltlöpare

Styltlöpare

Black-winged Stilt

Styltlöpare

Styltlöpare

Black-winged Stilt

Tjockfot

Tjockfot

Eurasian Thick-knee

Senegaltjockfot

Senegaltjockfot

Senegal Thick-knee

Rödvingad vadarsvala

Rödvingad vadarsvala

Collared Pratincole

Svartvingad vadarsvala

Svartvingad vadarsvala

Black-winged Pratincole

Morkulla

Morkulla

Eurasian Woodcock

Enkelbeckasin

Enkelbeckasin

Common Snipe

Enkelbeckasin

Enkelbeckasin

Common Snipe

Brushane

Brushane

Ruff

Brushane, ung

Brushane, ung

Ruff, young

Brushane

Brushane

Ruff

Prärielöpare, ungfågel

Prärielöpare, ungfågel

Buff-breasted Sandpiper, young

Större beckasinsnäppa

Större beckasinsnäppa

Long-billed Dowitcher

Mindre beckasinsnäppa

Mindre beckasinsnäppa

Short-billed Dowitcher