Öland, Sweden

Håll muspekaren över bilden för mer information / Hold the mouse over the picture for more information
Klicka för större bild / Klick for a larger image
Knölsvan

Knölsvan

Mute Swan - Ölands södra udde

Bläsgås

Bläsgås

Greater White-fronted Goose

Grågås

Grågås

Greylag Goose - Bejershamn

Grågås

Grågås

Greylag Goose

Kanadagås

Kanadagås

Canada Goose - Bejershamn

Kanadagås

Kanadagås

Canada Goose - Bejershamn

Vitkindad gås

Vitkindad gås

Barnacle Goose - Sebybadet

Prutgås

Prutgås

Brent Goose - Ölands södra udde

Prutgås

Prutgås

Brent Goose - Ölands södra udde

Gravand, hanne

Gravand, hanne

Common Shelduck, male - Bejershamn

Gravand, hanne

Gravand, hanne

Common Shelduck, male - Bejershamn

Bläsand, ungfågel

Bläsand, ungfågel

Eurasian Wigeon, young - Ölands södra udde

Årta, hanne

Årta, hanne

Garganey, male - Ölands södra udde

Fasan, hanne

Fasan, hanne

Ring-necked Pheasant, male

Fasan, hona

Fasan, hona

Ring-necked Pheasant, female

Gråhakedopping

Gråhakedopping

Red-necked Grebe - Mörbylånga

Storskarv

Storskarv

Great Cormorant - Grönhögendammen

Storskarv

Storskarv

Great Cormorant - Ölands södra udde

Vit stork

Vit stork

White Stork - Ullevi

Havsörn, adult

Havsörn, adult

White-tailed Eagle, adult - Gårdby hamn

Havsörn, subadult

Havsörn, subadult

White-tailed Eagle, subadult - Risinge

Röd glada

Röd glada

Red Kite - Bredinge (Öland)

Ängshök, juvenil

Ängshök, juvenil

Montagu's Harrier, juvenile - Mellby

Stäpphök, hona

Stäpphök, hona

Pallid Harrier, female - Tvärvägen

Stäpphök, hona

Stäpphök, hona

Pallid Harrier, female - Tvärvägen

Ormvråk

Ormvråk

Common Buzzard

Fjällvråk

Fjällvråk

Rough-legged Buzzard - Sibyllas jaktstuga

Fjällvråk

Fjällvråk

Rough-legged Buzzard - Sibyllas jaktstuga

Fjällvråk

Fjällvråk

Rough-legged Buzzard - Sibyllas jaktstuga

Fjällvråk

Fjällvråk

Rough-legged Buzzard - Sibyllas jaktstuga

Fjällvråk

Fjällvråk

Rough-legged Buzzard - Sibyllas jaktstuga

Sparvhök

Sparvhök

Eurasian Sparrowhawk - Sebybadet

Sparvhök

Sparvhök

Eurasian Sparrowhawk

Strandskata

Strandskata

Eurasian Oystercatcher

Skärfläcka

Skärfläcka

Pied Avocet - Bejershamn

Skärfläcka

Skärfläcka

Pied Avocet - Bejershamn

Skärfläcka

Skärfläcka

Pied Avocet - Bejershamn

Skärfläcka

Skärfläcka

Pied Avocet - Risinge

Kustpipare, juvenil

Kustpipare, juvenil

Black-bellied Plover, juvenile - Sebybadet

Kustsnäppa

Kustsnäppa

Red Knot - Ölands södra udde

Kustsnäppa

Kustsnäppa

Red Knot - Ölands södra udde

Sandlöpare, juvenil

Sandlöpare, juvenil

Sanderling, juvenile - Sebybadet

Sandlöpare, juvenil

Sandlöpare, juvenil

Sanderling, juvenile - Sebybadet

Roskarl

Roskarl

Ruddy Turnstone - Ölands södra udde

Kärrsnäppa, juvenil

Kärrsnäppa, juvenil

Dunlin, juvenile - Sebybadet

Kärrsnäppa, juvenil

Kärrsnäppa, juvenil

Dunlin, juvenile - Sebybadet

Kärrsnäppa

Kärrsnäppa

Dunlin - Sebybadet

Myrsnäppa

Myrsnäppa

Broad-billed Sandpiper - Bejershamn

Småsnäppa, juvenil

Småsnäppa, juvenil

Little Stint, juvenile - Sebybadet

Grönbena

Grönbena

Wood Sandpiper - Sebybadet

Rödbena

Rödbena

Common Redshank - Bejershamn

Rödspov

Rödspov

Black-tailed Godwit - Ölands södra udde

Myrspov, juvenil

Myrspov, juvenil

Bar-tailed Godwit, juvenile - Ölands södra udde

Storspov

Storspov

Eurasian Curlew

Småspov

Småspov

Whimbrel - Ölands södra udde

Brushane, hanne

Brushane, hanne

Ruff, male - Bejershamn

Brushane, hanne

Brushane, hanne

Ruff, male - Bejershamn

Brushane

Brushane

Ruff

Prärielöpare, ungfågel

Prärielöpare, ungfågel

Buff-breasted Sandpiper, young - Ölands södra udde

Gråtrut, vinterdräkt

Gråtrut, vinterdräkt

Herring Gull, winter - Ölands södra udde

Gråtrut, omissus

Gråtrut, omissus

Herring Gull, omissus - Gräsgårds hamn

Gråtrut, juvenil

Gråtrut, juvenil

Herring Gull, juvenile - Gårdby hamn

Sånglärka

Sånglärka

Sky Lark - Ölands södra udde

Citronärla, hona

Citronärla, hona

Citrine Wagtail, female - Ölands södra udde

Gransångare

Gransångare

Common Chiffchaff - Sebybadet

Taigasångare

Taigasångare

Yellow-browed Warbler - Stenåsabadet

Kungsfågel

Kungsfågel

Goldcrest - Ölands södra udde

Kungsfågel

Kungsfågel

Goldcrest - Ölands södra udde

Brandkronad kungsfågel

Brandkronad kungsfågel

Firecrest - Sebybadet

Halsbandsflugsnappare, hanne

Halsbandsflugsnappare, hanne

Collared Flycatcher, male - Ottenbylunden

Råka

Råka

Rook - Mörbylånga

Hämpling

Hämpling

Eurasian Linnet

Gulhämpling

Gulhämpling

European Serin - Grönhögen

Mindre korsnäbb, hona

Mindre korsnäbb, hona

Red Crossbill, female - Ölands södra udde

Dvärgsparv, ungfågel

Dvärgsparv, ungfågel

Little Bunting, young - Ölands södra udde

Dvärgsparv, ungfågel

Dvärgsparv, ungfågel

Little Bunting, young - Ölands södra udde