Nordlig termitskvätta / Northern Anteater Chat

Nordlig termitskvätta
North Bank Road (Gambia) - 2 dec 2018
Visa mer