Snäppor  mm / Calidris & Tringa etc

Håll muspekaren över bilden för artnamn / Hold the mouse over the picture for species name
Klicka för större bild / Klick for a larger image
Kustsnäppa, ad sommar

Kustsnäppa, ad sommar

Red Knot, adult summer

Kustsnäppa

Kustsnäppa

Red Knot

Sandlöpare, vinterdräkt

Sandlöpare, vinterdräkt

Sanderling, winter

Sandlöpare, juvenil

Sandlöpare, juvenil

Sanderling, juvenile

Skärsnäppa

Skärsnäppa

Purple Sandpiper

Roskarl, ad sommar

Roskarl, ad sommar

Ruddy Turnstone, adult summer

Roskarl, ad sommar

Roskarl, ad sommar

Ruddy Turnstone, adult summer

Roskarl, vinterdräkt

Roskarl, vinterdräkt

Ruddy Turnstone, winter

Kärrsnäppa, ad sommar

Kärrsnäppa, ad sommar

Dunlin, adult summer

Kärrsnäppa, juvenil

Kärrsnäppa, juvenil

Dunlin, juvenile

Kärrsnäppa

Kärrsnäppa

Dunlin

Spovsnäppa, adult sommar

Spovsnäppa, adult sommar

Curlew Sandpiper, adult summer

Myrsnäppa

Myrsnäppa

Broad-billed Sandpiper

Mosnäppa

Mosnäppa

Temminck's Stint

Småsnäppa, adult sommar

Småsnäppa, adult sommar

Little Stint, adult summer

Småsnäppa, juvenil

Småsnäppa, juvenil

Little Stint, juvenile

Dvärgsnäppa, vinterdräkt

Dvärgsnäppa, vinterdräkt

Least Sandpiper, winter

Grönbena

Grönbena

Wood Sandpiper

Skogssnäppa

Skogssnäppa

Green Sandpiper

Drillsnäppa

Drillsnäppa

Common Sandpiper

Rödbena

Rödbena

Common Redshank

Svartsnäppa

Svartsnäppa

Spotted Redshank

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Common Greenshank

Dammsnäppa

Dammsnäppa

Marsh Sandpiper

Willetsnäppa

Willetsnäppa

Willet

Willetsnäppa

Willetsnäppa

Willet

Större gulbena

Större gulbena

Greater Yellowlegs

Smalnäbbad simsnäppa

Smalnäbbad simsnäppa

Red-necked Phalarope