Piplärkor / Pipits

Fältpiplärka

Fältpiplärka

Tawny Pipit

Hedpiplärka

Hedpiplärka

Buff-bellied Pipit

Ängspiplärka

Ängspiplärka

Meadow Pipit

Trädpiplärka

Trädpiplärka

Tree Pipit

Rödstrupig piplärka

Rödstrupig piplärka

Red-throated Pipit