Rödnäbbad amarant / Red-billed Firefinch

Håll muspekaren över bilden för mer information / Hold the mouse over the picture for more information
Klicka för större bild / Klick for a larger image
Rödnäbbad amarant, hanne & hona

Rödnäbbad amarant, hanne & hona

Bakotu Hotel (Gambia) - Hanne & Hona / Male & Female 7 dec 2012

Rödnäbbad amarant, hanne

Rödnäbbad amarant, hanne

Bakotu Hotel (Gambia) - Hanne / Male / dec 2012

Rödnäbbad amarant, hona

Rödnäbbad amarant, hona

Bakotu Hotel (Gambia) - Hona / Female 6 dec 2012

Rödnäbbad amarant, hanne

Bakotu Hotel (Gambia) - Hanne / Male / dec 2012