Nötväckor / Nuthatches

Håll muspekaren över bilden för artnamn / Hold the mouse over the picture for species name
Klicka för större bild / Klick for a larger image
Nötväcka

Nötväcka

Eurasian Nuthatch

Nötväcka

Nötväcka

Eurasian Nuthatch

Klippnötväcka

Klippnötväcka

Western Rock Nuthatch

Krüpers nötväcka

Krüpers nötväcka

Krueper's Nuthatch