Måsar & Trutar / Gulls

Skrattmås, adult sommar

Skrattmås, adult sommar

Black-headed Gull, adult summer

Skrattmås, adult sommar

Skrattmås, adult sommar

Black-headed Gull, adult summer

Skrattmås, vinterdräkt

Skrattmås, vinterdräkt

Black-headed Gull, winter

Skrattmås, juvenil

Skrattmås, juvenil

Black-headed Gull, juvenile

Gråhuvad mås

Gråhuvad mås

Grey-hooded Gull

Fiskmås, adult sommar

Fiskmås, adult sommar

Mew Gull, adult summer

Fiskmås / Adult sommar

Fiskmås / Adult sommar

Mew Gull / Adult Summer

Fiskmås, vinterdräkt

Fiskmås, vinterdräkt

Mew Gull, winter

Fiskmås, ungfågel

Fiskmås, ungfågel

Mew Gull, young

Ringnäbbad mås, vinterdräkt

Ringnäbbad mås, vinterdräkt

Ring-billed Gull, winter

Ringnäbbad mås, ungfågel

Ringnäbbad mås, ungfågel

Ring-billed Gull, young

Gråtrut, adult sommar

Gråtrut, adult sommar

Herring Gull, adult summer

Gråtrut, vinterdräkt

Gråtrut, vinterdräkt

Herring Gull, winter

Gråtrut, ungfågel

Gråtrut, ungfågel

Herring Gull, young

Gråtrut, juvenil

Gråtrut, juvenil

Herring Gull, juvenile

Medelhavstrut, ad sommar

Medelhavstrut, ad sommar

Yellow-legged Gull, adult summer

Medelhavstrut

Medelhavstrut

Yellow-billed Gull

Medelhavstrut, vinterdräkt

Medelhavstrut, vinterdräkt

Yellow-legged Gull, winter

Medelhavstrut, ungfågel

Medelhavstrut, ungfågel

Yellow-legged Gull, young

Rödnäbbad trut

Rödnäbbad trut

Audouin's Gull

Rödnäbbad trut

Rödnäbbad trut

Audouin's Gull

Havstrut, adult sommar

Havstrut, adult sommar

Great Black-backed Gull, adult summer

Havstrut, adult sommar

Havstrut, adult sommar

Great Black-backed Gull, adult summer

Havstrut, ungfågel

Havstrut, ungfågel

Great Black-backed Gull, young

Silltrut, adult sommar

Silltrut, adult sommar

Lesser Black-backed Gull, adult summer

Silltrut, vinterdräkt

Silltrut, vinterdräkt

Lesser Black-backed Gull, winter

Silltrut, juvenil

Silltrut, juvenil

Lesser Black-backed Gull, juvenile

Tretåig mås, adult sommar

Tretåig mås, adult sommar

Black-legged Kittiwake, adult summer

Tretåig mås, adult & Juv

Tretåig mås, adult & Juv

Black-legged Kittiwake, adult & juvenile

Vittrut, ungfågel

Vittrut, ungfågel

Glaucous Gull, young

Vittrut, ungfågel

Vittrut, ungfågel

Glaucous Gull, young

Ismås

Ismås

Ivory Gull

Sotvingad mås, vinterdräkt

Sotvingad mås, vinterdräkt

Laughing Gull, winter

Sotvingad mås / Vinterdräkt

Sotvingad mås / Vinterdräkt

Laughing Gull / Winter