Biätare / Bee-eaters

Håll muspekaren över bilden för artnamn / Hold the mouse over the picture for species name
Klicka för större bild / Klick for a larger image
Dvärgbiätare

Dvärgbiätare

Little Bee-eater

Svalstjärtad biätare

Svalstjärtad biätare

Swallow-tailed Bee-eater

Rödstrupig biätare

Rödstrupig biätare

Red-throated Bee-eater

Grön biätare

Grön biätare

Blue-cheeked Bee-eater

Vitstrupig biätare

Vitstrupig biätare

White-throated Ber-eater

Grön dvärgbiätare

Grön dvärgbiätare

Little Green Bee-eater

Biätare

Biätare

European Bee-eater

Biätare

Biätare

European Bee-eater