Gulpannad dvärgbarbett / Yellow-fronted Tinkerbird

Gulpannad dvärgbarbett
Bakotu Hotel (Gambia) - 6 dec 2012
Visa mer