Mesar / Tits

Håll muspekaren över bilden för artnamn / Hold the mouse over the picture for species name
Klicka för större bild / Klick for a larger image
Talgoxe

Talgoxe

Great Tit

Svartmes

Svartmes

Coal Tit

Blåmes

Blåmes

Eurasian Blue Tit

Tofsmes

Tofsmes

Crested Tit

Entita

Entita

Marsh Tit

Talltita

Talltita

Willow Tit

Lappmes

Lappmes

Siberian Tit

Karolinatita

Karolinatita

Carolina Chickadee

Stjärtmes

Stjärtmes

Long-tailed Tit

Skäggmes, hanne

Skäggmes, hanne

Bearded Reedling, male

Skäggmes, hona

Skäggmes, hona

Bearded Reedling, female

Skäggmes, juvenil

Skäggmes, juvenil

Bearded Reedling, juvenile

Pungmes

Pungmes

Eurasian Penduline Tit