Blåtrast / Blue Rock Thrush

Blåtrast

Blåtrast

Kavaki (Lesbos) - 2 may 2018

Blåtrast

Blåtrast

Formentor (Mallorca) - 3 may 2016