Hackspettar / Woodpeckers

Håll muspekaren över bilden för artnamn / Hold the mouse over the picture for species name
Klicka för större bild / Klick for a larger image
Spillkråka, hona

Spillkråka, hona

Black Woodpecker, female

Gröngöling, hanne

Gröngöling, hanne

Green Woodpecker, male

Gröngöling, jJuvenil

Gröngöling, jJuvenil

Green Woodpecker, juvenile

Gråspett, hanne

Gråspett, hanne

Grey-headed Woodpecker, male

Gråspett, hona

Gråspett, hona

Grey-headed Woodpecker, female

Större hackspett, hanne

Större hackspett, hanne

Great Spotted Woodpecker, male

Större hackspett, hona

Större hackspett, hona

Great Spotted Woodpecker, female

Mindre hackspett, hanne

Mindre hackspett, hanne

Lesser Spotted Woodpecker, male

Karolinaspett

Karolinaspett

Red-bellied Woodpecker

Småprickig hackspett

Småprickig hackspett

Fine-spotted Woodpecker