Amerikansk sparvhök / Sharp-shinned Hawk

Amerikansk sparvhök
Clearwater (Florida) - 12 nov 2013
Visa mer