Gotland, Sweden

Håll muspekaren över bilden för mer information / Hold the mouse over the picture for more information
Klicka för större bild / Klick for a larger image
Sångsvan

Sångsvan

Whooper Swan Landträskdammen

Prutgås

Prutgås

Brent Goose - Närsholmen

Vitkindad gås

Vitkindad gås

Barnacle Goose - Katthammarsvik

Vitkindad gås

Vitkindad gås

Barnacle Gosse Faludden

Bläsand

Bläsand

Eurasian Wigeon - Visby

Bläsand

Bläsand

Eurasian Wigeon - Visby

Gravand, hanne

Gravand, hanne

Common Shelduck, male - Ekstakusten

Gravand, hanne

Gravand, hanne

Common Shelduck, male - Ekstakusten

Gravand, hanne

Gravand, hanne

Common Shelduck, male - Ekstakusten

Gravand, hona

Gravand, hona

Common Shelduck, female - Ekstakusten

Gravand, hona

Gravand, hona

Common Shelduck, female - Själsö

Gravand, hanne

Gravand, hanne

Common Shelduck, male - Ekstakusten

Gravand, hona

Gravand, hona

Common Shelduck, female - Ekstakusten

Ejder, hanne

Ejder, hanne

Common Eider, male - Själsö

Ejder, hanne

Ejder, hanne

Common Eider, male - Själsö

Ejder, hona

Ejder, hona

Common Eider, female - Ekstakusten

Alfågel

Alfågel

Long-tailed Duck Herrvik

Storskrake, hona

Storskrake, hona

Common Merganser, female - Ekstakusten

Storskrake, hona

Storskrake, hona

Common Merganser, female - Själsö

Storskrake, hanne

Storskrake, hanne

Common Merganser, male - Hammaren

Småskrake, hanne

Småskrake, hanne

Red-breasted Merganser, male - Herrvik

Småskrake, hanne

Småskrake, hanne

Red-breasted Merganser, male - Herrvik

Storskarv

Storskarv

Great Cormorant - Ekstakusten

Storskarv

Storskarv

Great Cormorant - Ekstakusten

Storskarv

Storskarv

Great Cormorant - Ekstakusten

Storskarv

Storskarv

Great Cormorant - Västergarn

Storskarv

Storskarv

Great Cormorant - Västergarn

Kungsörn, ad

Kungsörn, ad

Golden Eagle, adult Hoburgen

Kungsörn

Kungsörn

Golden Eagle - Hoburgen

Havsörn, subadult

Havsörn, subadult

White-tailed Eagle - Halshuk

Havsörn, subadult

Havsörn, subadult

White-tailed Eagle - Stockviken

Havsörn, subadult

Havsörn, subadult

White-tailed Eagle - Stockviken

Stäpphök

Stäpphök

Pallid Harrier - Rivet

Strandskata

Strandskata

Eurasian Oystercatcher - Ekstakusten

Strandskata

Strandskata

Eurasian Oystercatcher - Ekstakusten

Skärsnäppa

Skärsnäppa

Purple Sandpiper Faludden

Kustsnäppa

Kustsnäppa

Red knot - Närsholmen

Kustsnäppa

Kustsnäppa

Red knot - Faludden

Roskarl

Roskarl

Ruddy Turnstone - Faludden

Roskarl

Roskarl

Ruddy Turnstone - Faludden

Roskarl

Roskarl

Ruddy Turnstone - Faludden

Grönbena

Grönbena

Wood Sandpiper - Ekstakusten

Rödbena

Rödbena

Common Redshank - Faludden

Rödbena

Rödbena

Common Redshank - Faludden

Rödspov

Rödspov

Black-tailed Godwit - Nisseviken

Skrattmås

Skrattmås

Black-headed Gull - Västergarn

Skrattmås

Skrattmås

Black-headed Gull - Faludden

Skrattmås, vinterdräkt

Skrattmås, vinterdräkt

Black-headed Gull, winter - Västergarn

Skrattmås, juvenil

Skrattmås, juvenil

Black-headed Gull, juvenile - Västergarn

Skrattmås, juvenil

Skrattmås, juvenil

Black-headed Gull, juvenile - Västergarn

Fiskmås

Fiskmås

Mew Gull - Ekstakusten

Fiskmås

Fiskmås

Mew Gull - Ekstakusten

Gråtrut

Gråtrut

Herring Gull - Ekstakusten

Gråtrut, ung

Gråtrut, ung

Herring Gull, young - Tofta

Gråtrut, ung

Gråtrut, ung

Herring Gull, young - Tofta

Gråtrut, ung

Gråtrut, ung

Herring Gull, young - Ekstakusten

Silltrut

Silltrut

Lesser Black-backed Gull - Ekstakusten

Silltrut

Silltrut

Lesser Black-backed Gull - Ekstakusten

Småtärna

Småtärna

Little Tern - Faludden

Småtärna

Småtärna

Little Tern - Faludden

Småtärna

Småtärna

Little Tern - Faludden

Småtärna

Småtärna

Little Tern - Ekstakusten

Fisktärna

Fisktärna

Common Tern - Västergarn

Fisktärna

Fisktärna

Common Tern - Västergarn

Fisktärna, juvenil

Fisktärna, juvenil

Common Tern, juvenile - Västergarn

Silvertärna

Silvertärna

Arctic Tern - Västergarn

Silvertärna

Silvertärna

Arctic Tern - Västergarn

Silvertärna

Silvertärna

Arctic Tern - Västergarn

Silvertärna

Silvertärna

Arctic Tern - Faludden

Silvertärna

Silvertärna

Arctic Tern - Västergarn

Silvertärna

Silvertärna

Arctic Tern - Västergarn

Näktergal

Näktergal

Thrush Nightingale - Västergarn

Stenskvätta

Stenskvätta

Northern Wheatear - Kovik

Stenskvätta

Stenskvätta

Northern Wheatear - Faludden

Stenskvätta

Stenskvätta

Northern Wheatear - Faludden

Stenskvätta

Stenskvätta

Northern Wheatear - Faludden

Pungmes

Pungmes

Eurasian Penduline Tit - Lingmyr

Rosenfink

Rosenfink

Common Rosefinch - Svältholmen

Rosenfink

Rosenfink

Common Rosefinch - Svältholmen