Gambia - december 2012

Håll muspekaren över bilden för mer information / Hold the mouse over the picture for more information
Klicka för större bild / Klick for a larger image
Långstjärtad skarv

Långstjärtad skarv

Long-tailed Cormorant - Lamin Lodge

Grönryggad häger

Grönryggad häger

Green Heron - Abuko

Rallhäger

Rallhäger

Squacco Heron

Kohäger

Kohäger

Cattle Egret - Marakissa

Svarthäger

Svarthäger

Black Heron - Kotu Stream

Revhäger

Revhäger

Western Reef Heron - Kotu Stream

Svarthuvad häger

Svarthuvad häger

Black-headed Heron - Abuko

Purpurhäger

Purpurhäger

Purple Heron - Lamin Lodge

Skuggstork

Skuggstork

Hamerkop - Kotu Stream

Skuggstork

Skuggstork

Hamerkop - Marakissa

Knöland

Knöland

Knob-billed Duck - Marakissa

Vithuvad visseland

Vithuvad visseland

White-faced Whistling Duck - Marakissa

Fiskgjuse

Fiskgjuse

Osprey

Kappgam

Kappgam

Hooded Vulture - Kotu Stream

Kappgam

Kappgam

Hooded Vulture - Kotu Stream

Brun glada

Brun glada

Black Kite - Kotu Stream

Brun glada

Brun glada

Black Kite - Kotu Stream

Ödlevråk

Ödlevråk

Lizard Buzzard - Kotu Stream

Shikrahök

Shikrahök

Shikra - Kotu Stream

Grå tornfalk

Grå tornfalk

Grey Kestrel - Fajara Golg Course

Marockansk frankolin

Marockansk frankolin

Doubled-spurred Francolin - Fajara Golf Course

Afrikansk jacana

Afrikansk jacana

African Jacana - Abuko

Styltlöpare

Styltlöpare

Black-winged Stilt - Kotu Stream

Senegaltjockfot

Senegaltjockfot

Senegal Thick-knee - Marakissa

Vårtvipa

Vårtvipa

Wattled Lapwing - Kotu Stream

Sporrvipa

Sporrvipa

Spur-winged Plover - Marakissa

Myrspov

Myrspov

Bar-tailed Godwit - Tanji

Silltrut

Silltrut

Lesser Black-backed Gull - Tanji

Medelhavstrut

Medelhavstrut

Yellow-legged Gull - Tanji

Gråhuvad mås

Gråhuvad mås

Grey-hooded Gull - Tanji

Skräntärna

Skräntärna

Caspian Tern - Tanji

Skräntärna

Skräntärna

Caspian Tern - Tanji

Svartnäbbad fläckduva

Svartnäbbad fläckduva

Black-billed Wood Dove - Brufut Woods

Palmduva

Palmduva

Laughing Dove - Fajara Golf Course

Rödögd duva

Rödögd duva

Red-eyed Dove - Kotu Stream

Vintduva

Vintduva

Vinaceous Dove - Fajara Golf Course

Guineaturako

Guineaturako

Guinea Turaco - Abuko

Violett turako

Violett turako

Violet Turaco - Marakissa

Grå larmfågel

Grå larmfågel

Western Plantain-eater - Fajara Golf Course

Senegalsporrgök

Senegalsporrgök

Senegal Coucal - Kotu Stream

Långstjärtad nattskärra

Långstjärtad nattskärra

Long-tailed Nightjar - Brufut Woods

Malakitkungsfiskare

Malakitkungsfiskare

Malachite Kingfisher - Lamin Lodge

Blåbröstad kungsfiskare

Blåbröstad kungsfiskare

Blue-breasted Kingfisher - Lamin Lodge

Gråfiskare

Gråfiskare

Pied Kingfisher - Lamin Lodge

Jättekungsfiskare

Jättekungsfiskare

Giant Kingfisher - Abuko

Dvärgbiätare

Dvärgbiätare

Little Bee-eater - Kotu Stream

Dvärgbiätare

Dvärgbiätare

Little Bee-eater - Kotu Stream

Svalstjärtad biätare

Svalstjärtad biätare

Swallow-tailed Bee-eater - Bakotu Hotel

Gräddhuvad blåkråka

Gräddhuvad blåkråka

Blue-bellied Roller - Marakissa

Savannblåkråka

Savannblåkråka

Abyssinian Roller - Kotu Stream

Gulnäbbad blåkråka

Gulnäbbad blåkråka

Broad-billed Roller - Bakotu Hotel

Grön skratthärfågel

Grön skratthärfågel

Green Woodhoopoe - Fajara Golf Course

Senegaltoko

Senegaltoko

Western Red-billed Hornbill - Fajara Golf Course

Afrikansk gråtoko

Afrikansk gråtoko

African Grey Hornbill - Bakotu Hotel

Gulpannad dvärgbarbett

Gulpannad dvärgbarbett

Yellow-fronted Tinkerbird - Bakotu Hotel

Småprickig hackspett

Småprickig hackspett

Fine-spotted Woodpecker - Brufut Woods

Aftontrast

Aftontrast

African Thrush - Abuko

Trädgårdsbulbyl

Trädgårdsbulbyl

Common Bulbul

Afrikansk paradisflugsnappare-1

Afrikansk paradisflugsnappare-1

African Paradise Flycatcher - Abuko

Brunstrupig flikflugsnappare-1

Brunstrupig flikflugsnappare-1

Brown-throated Wattle-eye - Abuko

Smyckesolfågel

Smyckesolfågel

Beautiful Sunbird - Bakotu Hotel

Gulnäbbad törnskata

Gulnäbbad törnskata

Yellow-billed Shrike - Marakissa

Flöjtgonolek

Flöjtgonolek

Common Gonolek - Bakotu Hotel

Klykstjärtad drongo

Klykstjärtad drongo

Fork-tailed Drongo - Brufut Woods

Svartvit kråka

Svartvit kråka

Pied Crow - Tanji

Piapiak

Piapiak

Piapiac - Kotu Stream

Blåkindad glansstare

Blåkindad glansstare

Greater Blue-eared Glossy Starling - Bakotu Hotel

Purpurglansstare

Purpurglansstare

Purple Glossy Starling - Marakissa

Långstjärtad glansstare

Långstjärtad glansstare

Long-tailed Glossy Starling - Bakotu Hotel

Svartnackad vävare

Svartnackad vävare

Black-necked Weaver - Bakotu Hotel

Byvävare

Byvävare

Willage Weaver - Brufut Woods

Byvävare

Byvävare

Willage Weaver - Brufut Woods

Svartpannad eldvävare

Svartpannad eldvävare

Orange Bishop - Brufut Woods

Rödkindad fjärilsfink

Rödkindad fjärilsfink

Red-cheeked Cordonbleu - Bakotu Hotel

Lavendelastrild

Lavendelastrild

Lavender Waxbill - Brufut Woods

Rödnäbbad amarant

Rödnäbbad amarant

Red-billed Firefinch - Bakotu Hotel

Mindre skatfink

Mindre skatfink

Bronze Mannikin - Kotu Stream