Svanar / Swans

Håll muspekaren över bilden för artnamn / Hold the mouse over the picture for species name
Klicka för större bild / Klick for a larger image
Knölsvan

Knölsvan

Mute Swan

Knölsvan

Knölsvan

Mute Swan

Sångsvan

Sångsvan

Whooper Swan

Sångsvan

Sångsvan

Whooper Swan