Fågelbilder från A till Ö

Afrikansk gråtoko

Afrikansk ibisstork

Afrikansk jacana

Afrikansk klätterhök

Afrikansk ormhalsfågel

Afrikansk paradisflugsnappare

Afrikansk pelikan

Afrikansk tofsörn

Afrikansk vitryggad gam

Aftonfalk

Aftontrast

Alfågel

Amerikansk gråhäger

Amerikansk ibisstork

Amerikansk kråka

Amerikansk ormhalsfågel

Amerikansk saxnäbb

Amerikansk sparvhök

Amerikansk strandskata

Amerikansk törnskata

Angolaturturduva

Backsvala

Bandvingad vråk

Beauduins ormörn

Bergand

Bergfink

Berguv

Bivråk

Biätare

Björktrast

Blå kärrhök

Blåbröstad kungsfiskare

Blåhake

Blåhäger

Blåkindad glansstare

Blåkråka

Blåmes

Blåtrast

Blåvingad årta

Bläsand

Bläsgås

Bofink

Brandkronad kungsfågel

Bronsibis

Bronsstjärtsglansstare

Brun glada

Brun kärrhök

Brun pelikan

Brun skriktrast

Brunand

Brunhättad skogssångare

Brunryggad finklärka

Brunstrupig flikflugsnappare

Brushane

Buskskvätta

Buskstensparv

Byvävare

Bälteskungsfiskare

Bändelkorsnäbb

Cettisångare

Citronärla

Dammsnäppa

Domherre

Drillsnäppa

Dubbeltrast

Dvärgbiätare

Dvärgrördrom

Dvärgsnäppa

Dvärgsparv

Dvärguv

Dvärgörn

Ejder

Eksångare

Eleonorafalk

Enkelbeckasin

Entita

Fasan

Fiskgjuse

Fiskkråka

Fiskmås

Fisktärna

Fjällabb

Fjällgås

Fjällpipare

Fjällvråk

Flikstrandpipare

Fläckand

Fläckig klippduva

Flöjtgonolek

Forsärla

Fältpiplärka

Gluttsnäppa

Gransångare

Gravand

Grå flugsnappare

Grå fläckuv

Grå larmfågel

Grå tornfalk

Gråfiskare

Grågås

Gråhakedopping

Gråhuvad busktörnskata

Gråhuvad kungsfiskare

Gråhuvad mås

Gråhäger

Gråsiska

Gråsparv

Gråspett

Gråtrut

Gräddhuvad blåkråka

Gräsand

Gräshoppsvråk

Grässångare

Grön biätare

Grön dvärgbiätare

Grön skratthärfågel

Grönbena

Grönfink

Gröngöling

Grönhuvad solfågel

Grönryggad häger

Grönsiska

Grönsångare

Guineaturako

Gulbröstad grönduva

Gulgrå sparv

Gulhämpling

Gulkronad natthäger

Gulnäbbad blåkråka

Gulnäbbad brunglada

Gulnäbbad oxhackare

Gulnäbbad törnskata

Gulpannad dvärgbarbett

Gulsparv

Gulärla

Gyllingsångare

Gärdsmyg

Gök

Göktyta

Hagedashibis

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsparakit

Havssula

Havstrut

Havsörn

Hedpiplärka

Helig ibis

Hornpelikan

Hornuggla

Hussvala

Häcksparv

Hämpling

Härfågel

Härmsångare

Höksångare

Hökugga

Ismås

Jaktfalk

Jorduggla

Järnsparv

Jättekungsfiskare

Kaja

Kalkongam

Kamsothöna

Kanadagås

Kappgam

Karolinaspett

Karolinatita

Kattuggla

Kentsk tärna

Klippnötväcka

Klykstjärtad drongo

Knipa

Knöland

Knölsvan

Kohäger

Koltrast

Kornsparv

Korp

Korpgam

Korprall

Kricka

Krokodilväktare

Krushuvad pelikan

Krüpers nötväcka

Kråka

Kungsfiskare

Kungsfågel

Kungstärna

Kungsörn

Kustlabb

Kustpipare

Kustsnäppa

Kärrsnäppa

Kärrtärna

Ladusvala

Lappmes

Lappuggla

Lavendelastrild

Lavskrika

Ljungpipare

Lunnefågel

Långstjärtad glansstare

Långstjärtad nattskärra

Långstjärtad paradisänka

Långstjärtad skarv

Långstjärtsduva

Lärkfalk

Lövsångare

Malakitkungsfiskare

Mandarinand

Marmorand

Marockansk frankolin

Masktörnskata

Medelhavsstenskvätta

Medelhavstrut

Mindre bandad ormörn

Mindre beckasinsnäppa

Mindre båtstjärt

Mindre flugsnappare

Mindre gulbena

Mindre hackspett

Mindre korsnäbb

Mindre skatfink

Mindre strandpipare

Minervauggla

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morkulla

Mosambiksiska

Mosnäppa

Munkparakit

Myrsnäppa

Myrspov

Mörk sånghök

Natthäger

Nattskärra

Nordlig härmtrast

Nordlig krombek

Nordlig termitskvätta

Nunnestenskvätta

Näktergal

Nötkråka

Nötskrika

Nötväcka

Orangekindad astrild

Ormvråk

Orre

Ortolansparv

Palmduva

Palmgam

Piapiak

Pilfink

Pilgrimsfalk

Prutgås

Prärielöpare

Präriespov

Prärietrana

Pungmes

Purpurglansstare

Purpurhäger

Purpurhöna

Pärluggla

Rallhäger

Rapphöna

Revhäger

Ringduva

Ringnäbbad mås

Ringtrast

Rosenfink

Rosenskedstork

Rosenstare

Roskarl

Rostand

Rostgumpsvala

Rosthäger

Rostsparv

Råka

Röd glada

Rödbena

Rödbröstad barbett

Rödfalk

Rödhake

Rödhuvad dykand

Rödhuvad törnskata

Rödkindad fjärilsfink

Rödnäbbad amarant

Rödnäbbad trut

Rödspov

Rödstjärt

Rödstrupig biätare

Rödstrupig piplärka

Rödstrupig sångare

Rödvingad vadarsvala

Rödvingetrast

Rödögd duva

Rördrom

Rörhöna

Rörsångare

Salskrake

Sammetshätta

Sandlöpare

Sandtärna

Savannblåkråka

Savannkungsfiskare

Senegalpapegoja

Senegalsporrgök

Senegaltjockfot

Senegaltoko

Shikrahök

Sibirisk järnsparv

Sidensvans

Silkeshäger

Sillgrissla

Silltrut

Silvertärna

Skata

Skattoko

Skedand

Skogsduva

Skogssnäppa

Skrattmås

Skrikhavsörn

Skrikstrandpipare

Skräntärna

Skuggstork

Skäggdopping

Skäggmes

Skäggtärna

Skärfläcka

Slaguggla

Smalnäbbad simsnäppa

Smyckesolfågel

Smådopping

Småfläckig sumphöna

Smålom

Småprickig hackspett

Småskrake

Småsnäppa

Småspov

Småtärna

Snatterand

Snöhäger

Sothöna

Sotvingad mås

Spansk sparv

Sparvfalk

Sparvhök

Sparvuggla

Spetsstjärtad duva

Spillkråka

Sporrgås

Sporrvipa

Spovsnäppa

Stare

Steglits

Stenknäck

Stenskvätta

Stensparv

Stjärtand

Stjärtmes

Storlabb

Storlom

Stormfågel

Storskarv

Storskrake

Storspov

Strandskata

Strimmig skatgök

Strömstare

Styltlöpare

Stäpphök

Större beckasinsnäppa

Större båtstjärt

Större flamingo

Större fregattfågel

Större gulbena

Större hackspett

Större korsnäbb

Större strandpipare

Större turturduva

Svalstjärtad biätare

Svart flugsnappare

Svart rödstjärt

Svart stork

Svartbent strandpipare

Svarthakad buskskvätta

Svarthakad sångare

Svarthakedopping

Svarthalsad dopping

Svarthalsad trast

Svarthuvad häger

Svarthuvad sparv

Svarthuvad vipa

Svarthäger

Svarthätta

Svartmes

Svartnackad vävare

Svartnäbbad fläckduva

Svartpannad eldvävare

Svartpannad törnskata

Svartsnäppa

Svarttärna

Svartstrupig honungsgök

Svartvingad vadarsvala

Svartvit flugsnappare

Svartvit kråka

Sydnäktergal

Sånglärka

Sångsvan

Sädesärla

Sädgås

Sävsparv

Sävsångare

 

Taigablåstjärt

Taigasångare

Talgoxe

Tallbit

Talltita

Taltrast

Tamduva

Tjockfot

Tjäder

Tofslärka

Tofsmes

Tofsvipa

Toppskarv

Tordmule

Tornfalk

Tornselgare

Trana

Trastsångare

Trefärgad häger

Tretåig mås

Trådstjärtssvala

Trädgårdsbulbyl

Trädgårdssångare

Trädkrypare

Trädlärka

Trädnäktergal

Trädpiplärka

Turkduva

Turturduva

Törnskata

Törnsångare

Ullhalsstork

 

Vattenrall

Vieillotbarbett

Vigg

Vimpelnattskärra

Vintduva

Violett turako

Virginiauv

Vit ibis

Vit pelikan

Vit stork

Vithuvad visseland

Vithövdad havsörn

Vitkindad gås

Vitkronad snårskvätta

Vitnäbbad islom

Vitryggad natthäger

Vitstrupig biätare

Vittrut

Vitvingad tärna

Vårtvipa