Änder / Ducks

Håll muspekaren över bilden för artnamn / Hold the mouse over the picture for species name
Klicka för större bild / Klick for a larger image
Gravand, hanne

Gravand, hanne

Common Shelduck, male

Gravand, hona

Gravand, hona

Common Shelduck, female

Gravand, hona

Gravand, hona

Common Shelduck, female

Rostand

Rostand

Ruddy Shelduck

Rostand

Rostand

Ruddy Shelduck

Gräsand, hanne

Gräsand, hanne

Mallard, male

Gräsand, hona

Gräsand, hona

Mallard, female

Gräsand, hanne

Gräsand, hanne

Mallard, male

Snatterand, hanne

Snatterand, hanne

Gadwall, male

Snatterand, hona

Snatterand, hona

Gadwall, female

Snatterand, hanne & hona

Snatterand, hanne & hona

Gadwall, male & female

Stjärtand, hanne

Stjärtand, hanne

Northern Pintail, male

Stjärtand, hona

Stjärtand, hona

Northern Pintail, female

Skedand, hanne

Skedand, hanne

Northern Shoveler, male

Skedand, hona

Skedand, hona

Northern Shoveler, female

Marmorand

Marmorand

Marbled Teal

Kricka, hanne

Kricka, hanne

Common Teal, male

Kricka, hona

Kricka, hona

Common Teal, female

Årta, hanne

Årta, hanne

Garganey, male

Blåvingad

Blåvingad

Blue-winged Teal

Brunand, hona & hanne

Brunand, hona & hanne

Common Pochard, female & male

Rödhuvad dykand, hHanne

Rödhuvad dykand, hHanne

Red-crested Pochard, male

Rödhuvad dykand, hona

Rödhuvad dykand, hona

Red-crested Pochard, female

Vigg, hanne & hona

Vigg, hanne & hona

Tufted Dock, hanne & hona

Ejder, hanne

Ejder, hanne

Common Eider, male

Ejder, hona

Ejder, hona

Common Eider, female

Alfågel, hanne

Alfågel, hanne

Long-tailed Duck, male

Knipa, hanne

Knipa, hanne

Common Goldeneye, male

Knipa, hona

Knipa, hona

Common Goldeneye, female

Mandarinand, hanne

Mandarinand, hanne

Mandarin Duck, male